Intrastat

System Intrastat jest systemem statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. W Polsce wszedł w życie z dniem wstąpienia naszego kraju do Wspólnoty – 01.05.2004.

W systemie Intrastat zgłaszane są towary, które zostały fizycznie przemieszczone z jednego kraju państwa członkowskiego do innego. Okresem sprawozdawczym jest jeden miesiąc. Deklaracje Intrastat składa się w przywozie i wywozie.

Obowiązek przekazywania informacji do systemu statystyki ciąży na podmiotach gospodarczych, które przekroczyły pewne ustalone progi. Progi te są ustalane na dany rok statystyczny i ogłaszane rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Na rok 2015 i 2016 progi statystyczne wynoszą:

próg podstawowy:

w przywozie: 3 000 000 PLN,

w wywozie: 1 500 000 PLN,

 

próg szczegółowy:

w przywozie: 42 000 000 PLN,

w wywozie: 76 000 000 PLN,


Na rok 2014 progi statystyczne wynoszą:

próg podstawowy:

w przywozie: 1 500 000 PLN,

w wywozie: 1 500 000 PLN,

 

próg szczegółowy:

w przywozie: 42 000 000 PLN,

w wywozie: 76 000 000 PLN,


 

Na rok 2012 i 2013 progi statystyczne wynoszą:

próg podstawowy:

w przywozie: 1 100 000 PLN,

w wywozie: 1 100 000 PLN,

 

próg szczegółowy:

w przywozie: 36 000 000 PLN,

w wywozie: 72 000 000 PLN,

 

Deklaracje Intrastat składa się począwszy od miesiąca, w którym został przekroczony próg podstawowy. Zgłoszenia w tym systemie należy przekazywać najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po danym okresie sprawozdawczym. Niedostosowanie się do obowiązku składania informacji statystycznych w skrajnych przypadkach może skutkować sankcjami karnymi. Dlatego też, jeśli Państwa firma przekroczy próg statystyczny w przywozie lub wywozie prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami. W ramach udzielonego upoważnienia zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie składania deklaracji Intrastat.

Zapraszamy.