Usługi

Agencja Celna Apus oferuje swoje usługi w zakresie:


 

Odprawy celne:

 • przygotowywanie zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie,

 • odprawy celne w procedurze uproszczonej (również poza czasem pracy Urzędu Celnego),

 • obsługa elektronicznych zgłoszeń celnych w systemie ECS (potwierdzenia wywozów na potrzeby podatku VAT),

 • obsługa karnetów TIR w elektronicznym systemie tranzytowym NCTS,

 • wypełnianie dokumentów celnych: CMR, karnet TIR,

 • sporządzanie świadectw pochodzenia, świadectw przewozowych EUR.1 oraz świadectw A.TR,

 • przygotowywanie dokumentów SAD dla osób fizycznych (mienie przesiedlenia, import prywatny),

 • doradztwo,


 

Intrastat:

 • deklaracje Intrastat dla nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (przesyłanie deklaracji do celnego systemu Celina),

 • korekty deklaracji Intrastat,


 

Akcyza:

 • przygotowywanie deklaracji AKC-U (samochody osobowe),

 • tłumaczenia przysięgłe,

 • rejestracja pojazdów,